Με δυναμική προς το μέλλον, πολυετή εμπειρία και σε βάθος κατανόηση των αναγκών της αγοράς, των ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ιδρύθηκε η εταιρεία «PI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»

Ακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας, παρέχει αξιόπιστες λύσεις και υπηρεσίες. Με σταθερά καινοτόμο πνεύμα και προοπτική, η εταιρία μας έχει στόχο να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται πλήρως δυναμικές λύσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στον κλάδο της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτά η PI ENERGY δημιουργεί λύσεις για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.