Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των παρακάτω συστημάτων:

❖ Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
❖ Σταθμούς παραγωγής βιοαερίου
❖ Αιολικές εγκαταστάσεις
❖ Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού ή θερμικής ενέργειας

Και σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών της, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα παραπάνω συστήματα:

➢ σχετικά με τις δυνατές επιλογές εγκατάστασης ΑΠΕ σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια
➢ Οικονομοτεχνική Μελέτη (P&L, Cash Flow and ROI)
➢ Νομικές Συμβουλές για το καθεστώς που διέπει τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας
➢ Σύνταξη του πλήρη φακέλου που απαιτείται για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας (πολεοδομική και οικοδομική άδεια, άδεια κατασκευής και λειτουργίας από Ρυθμιστή ενέργειας)